Haberler


DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK NEDİR ? Bir kurum / kişiye uzmanlık alanı ile ilgili yön verebilecek bilgi aktarma işidir. Aynı zamanda danışmanlık karşınızdaki kurum / kişiye bildiklerini değil bilmediklerini aktarmaktır. Danışmanlık yapabilmek için gerekli alt yapı ve bilgi birikimine sahip olmak gerekir.

DANIŞMANLIK FİRMASI NEDİR?
Danışmanlık firması uzmanlık konusuyla ilgili yön veren ve bilgilendiren organizasyonlara denir.

DANIŞMAN FİRMADAN BEKLENTİLERİNİZ NELER OLMALI?
Danışmanlık firması sektörünüz hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Kadrosunda uzmanlar barındırmalı ve daha önce bu sektörde bulunan firmaya hizmet vermiş olmalı. Yapacağı çalışmalar hakkında ön çalışma yapmalı. Siz karar surecinde iken yol gösterici olmalı ve yapılan çalışmaların düzenli şekilde raporlanmasını sağlamalı!
"Bilgiyi saklamamalı, şeffaf olmalıdır!" Danışman firmanın referansları olamaz, gizlilik esas kuraldır! Üretmiş olduğunuz ürünler hakkında başka ülkelerdeki ayni sektörlerdeki muhtemel rakipleriniz hakkında pazar araştırması yaparak kalite ve standartlar konusunda doğru ve güncel bilgiler vermeli! Uluslararası arenada rakiplerinizle fiyat çalışması yapmalı. Pazarı genişletmek için iş planları çıkartarak alternatif çözümler sunmalı. Finansal analiz yapabilmeli.
Teknoloji kullanarak Dış Ticaret yapabilmenizi sağlar! ( e - ticaret ) İşletmenizi İhracatta Devlet Yardımlarından doğru şekilde faydalandırır! Mevzuat ve Ticari Yazışma desteği verir!

NEDEN MİKROMAKS DANIŞMANLIK ?
TTaleplerinize zamanında çözümler sunar. İşletmenize yeni bakış açısı getirir ve hedeflerinize ulaşmada etkin zaman yönetimini kullanarak en ekonomik şartlarda maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olur. Size özel çözümler sunar.

NEDEN MİKROMAKS İÇİN ÖNEMLİSİNİZ ?
Mikromaks Emek verdiğiniz değerlerin kaybolup gitmesini istemez, emeklerinizin yeşerip büyümesi ve yeni yasam alanında uzun sure sağlıklı yaşaması için size olanak sağlar. Dünya hızla değişiyor, Değişime ayak uyduramayanlar yok olup gidiyor.
Değerinize değerler katarak büyümeyi düşünün!
Unutmayın ki kalite, kaliteli insanların işidir!